הגעת הביתה

ארגון שמטרתו לאגד לקהילה אחת את כל בוגרי קורס הטיס של חיל האוויר לדורותיו, במטרה להוות כוח מוביל ומשפיע בקהילה ובחברה הישראלית, המסייע לבוגריו ומנווט את עוצמת חבריו למען הקהילה, החברה ומדינת ישראל.

נייצר חיבור בין כלל הלוחמים, נמנף את יכולתיהם האישיות, את עוצמת הקהילה ואת הניסיון של אנשינו לטובת יוזמות ברמה הלאומית לצד יוזמות מקומיות.